Safety Solutions

En säker arbetsplats, seminarier med Sveriges Byggindustrier

Mar 10, 2014
Vi har blivit inbjudna av Sveriges Byggindustrier att presentera våra strategier för ett fallsäkert bygge under deras kommande seminarier ”En säker arbetsplats”.

Anders Vikmyr är en av presentatörerna under seminarierna som har som mål att få med ALLA som vistas på byggarbetsplatsen och förändra attityder. Det måste vara självklart att använda hjälpmedel som gör arbetet säkrare och skapa förutsättningar för säkra och trygga arbetsplatser.

Länkar till seminarierna, program och anmälan:

Göteborg 12 mars

http://www.bygg.org/seminarium-en-saker-arbetsplats__3468

Uddevalla 27 mars

http://www.bygg.org/seminarium-en-saker-arbetsplats__3469

Go to top of page