Safety Solutions

Montage av Skyddsnät har börjat på Änglagården

May 8, 2014
Montage av Skyddsnät har börjat på Änglagården. Vi monterar vårt Safe-Puck™ system tillsammans med mjuka skyddsnät i takstolarna så att takarbetarna kan utföra sitt jobb på ett säkert sätt utan att använda personlig fallskyddsutrustning.

Därmed minimerar vi risken för fall både av person men även material. Montageprocessen är smidig och tidseffektiv tack vare att ”puckarna” är försvetsade på takstolarna innan de lyfts på plats.

I ett nära samarbete med de inblandade i projektet skapar vi en tidplan som håller och samsas om de resurser som finns tillgängliga för oss på arbetsplatsen.

Go to top of page