Safety Solutions

GuardLite™ Gate

Dec 8, 2014
Den senaste produkten till GuardLite™ - en grindlösning för hisschakt

Snabb att montera, smarta inställningar och säker stängning är de viktigaste egenskaperna på denna nya produkt som givetvis använder panelerna som själva grindenheten.

Läs mer om produkten här: GuardLite™ Gate.

Go to top of page