Safety Solutions

GuardLite™ Flexi Panel

Dec 10, 2014
Ett skyddsräcke med justerbar längd

En enkel och smart lösning där man vill justera längden på ett skyddsräcke, gavlarna på balkonger är ett typexempel. Bygger på samma moduler som de vanliga räckespanelerna kompletterats med fyra tillbehör vilket möjliggör justeringen.

Läs mer om produkten här: GuardLite™ Flexi Panel

Go to top of page