Safety Solutions

Safety Solutions Jonsereds levererar 2,3 m högt skyddsräcke

Mar 3, 2014
Speciallösningen har levererats till Kraftvärmeverket ”KVV8” intill Värtaverket i Hjorthagen, Sthlm, som blir Sveriges största energianläggning för biobränsle.

AB Fortum Värme samt Stockholm stad är beställare, huvudentreprenör är JM Entreprenad AB.  Speciallösningen bygger helt på standardkomponenter ur GuardLite™ sortimentet som tack vare sin plattformsuppbyggnad enkelt kunde modifieras till den här unika speciallösningen. 

Go to top of page