PÅ SVENSKA | IN ENGLISH

Safety Solutions

Fordonsbarriär

Två problemområden är utmärkande vid användning av temporära fordonsbarriärer – säkerhet vid hantering och skaderisker för trafikanter. SafePass™ Fordonsbarriär har utvecklats utifrån fem grundkriterier:

  • Säkerhet i trafiken för bilister och oskyddade trafikanter

  • Säker arbetsmiljö för vägarbetare

  • Säkert montage

  • Smidig och snabb etablering

  • Enkel logistik

Den patentsökta lösningen är testad med mycket goda resultat enligt EN 1317-2, kapacitetsklass T3. Barriärens utformning minimerar krockvåld för förare vid kollision och är fri från skarpa kanter/utstickande delar som kan utgöra risker för MC- och GC-trafikanter.

Den låga tyngdpunkten minskar risken för tippning. Den unika självlåsande kopplingen, tillsammans med den styrande spontänden, gör att montaget går snabbt och enkelt, utan klämrisker för händer eller fötter. Barriärerna kan dessutom staplas utan strö, vilket gör att arbete på höjd kan undvikas.

      Produktblad


      F&B


      F&B (ENG)


      Installationsguide (SE)


      Installation guide (ENG)


      Tillbehör (ENG)


      Accessories (ENG)

Go to top of page