Safety Solutions

Trappfäste

Används för infästning av skyddsräcke i trappor. Ursparingen i infästningsplattan gör att olika dimensioner och typer av infästningsskruvar kan användas. Ursparingen förenklar också montage, då infästningsskruv kan förmonteras innan fästet sätts på plats. Utformningen av fästet är svetssäkrat. Fästet levereras med GuardLite Aktiv Låsning för stumt montage av skyddsräcket.

  • Mönsterskydd
  • Uppfyller EN13374 Klass A
  • Vikt: 1,7 kg

 


      Installationsguide

Go to top of page