PÅ SVENSKA | IN ENGLISH

Safety Solutions

Broschyrer

GuardLite (pdf)

GuardLite Maxi (pdf)

Fallskyddsnät (pdf)

Services (pdf)


Installationsguider


GuardLite

GuardLite Generellt

GuardLite F&B - uppdaterad 2019-08-02


Aktiv Låsning

Balkongfäste

I-Balksfäste

Ingjutningshylsa

Ingjutningshylsa för väggtopp - uppdaterad 2019-02-18

Justerbart Vertikalfäste


Markstöd

Takfotsfäste

Tving

Tving XL

Box öppen - uppdaterad 2019-05-28

Box stängd - uppdaterad 2019-05-28

Skyddsräckespanel Flexi M

Skyddsräckespanel Flexi R

Panelbox

Panelgångjärn

Plåtfalsfäste

Gate Lock

Gavelfäste

Skyddsräckesgrind

Skyddräckesstolpe

Gjutskydd

Skyddsräckespanel M (1,2m)

Skyddsräckespanel M (1,7m)

Skyddsräckespanel M (2,5m)

Skyddsräckespanel R (1,2m)

Skyddsräckespanel R (1,7m)

Skyddsräckespanel R (2,5m)

Skyddsräckespanel Trappa

Valvfäste

Trappfäste

Vertikalfäste

Vertikalfäste 10 grader - uppdaterad 2019-10-07

Vertikalfäste Slim

Vertikalfäste XL

Vertikalbalk


GuardLite Maxi

Maxi - uppdaterad 2019-11-22

Maxi F&B - uppdaterad 2019-08-02


Maxi Montagehjälpmedel

Svetsfäste med svetsjigg


Safe Puck

Safe Puck F&B - uppdaterad 2019-08-02

Safe Puck 2-fix

Safe Puck Beam Clamp

Safe Puck Beamfix

Safe Puck Hook

Safe Puck Screwfix

Safe Puck Weldfix


Fallskyddsnät/Safely Net

Safety Nets (black, green and white)


Bindlinor - Svenska

Tie Ropes - English

Bindeliner - Norsk


Nätkrok för C-profiler


Horisontella nät - Svenska - uppdaterad 2019-09-17

Horizontal Netting - English

Horisontale nett - Norsk


Montagekontroll/Control Guides

C-Guide Guardlite - Svenska - uppdaterad 2019-08-02

C-Guide Guardlite - English - uppdated 2019-09-17


C-Guide SafePass Fordonsbarriär - uppdaterad 2019-08-02


C-Guide Safety Net - Svenska

C-Guide Safety Net - English

C-Guide Safety Net - Norsk


C-Guide EnterSafe


Tillträdeslösningar/Access Solutions

Platåkonsol

Alsipercha

SafeLoad Alsipercha Tripodram

EnterSafe Modultillträde


Arbetsplatsinhägnad/Site enclosure

Safepass Zone - uppdaterad 2019-04-05

Safepass Zone F&B - uppdaterad 2019-04-05

SafePass CityLight - uppdaterad 2019-11-22


Trafiksäkerhet/Road Safety

GC-barriärsystem - uppdaterad 2019-04-05

Varningsmatta


SafePass Fordonsbarriär - Svenska - uppdaterad 2019-08-02

SafePass Fordonsbarriär tillbehör - Svenska - uppdaterad 2019-08-02

SafePass Fordonsbarriär F&B - Svenska


SafePass Road Barrier - English

SafePass Road Barrier Accessories - English - updated 2019-08-02

SafePass Road Barrier F&B - English


Go to top of page