PÅ SVENSKA | IN ENGLISH

Safety Solutions

PeLARFÄSTE

Systemets infästningspunkt kan skruvas fast på fasad, betong- och träpelare eller svetsas fast på stålpelare. Fästet kan med fördel monteras redan på fabrik och lämnas kvar när byggnaden är klar.

Pelarstolpen monteras enkelt på fästet tack vare de fasade klackarna. Klackarna är 14 mm breda och i djup bygger fästet totalt bara 56 mm, alltså inga utstickande detaljer när skyddsräcket demonterats.


  • Uppfyller EN13374 Klass A, B

  • Vikt: 1,7 kg

Go to top of page