Safety Solutions

SafeLoad™

Säkrare och smidigare lossning från flak

SafeLoad™ lastningssystem gör att du tryggt och säkert kan arbeta på höjd utan fast fallskyddsutrustning. Det självstående systemet kan ställas nära exempelvis en lastbil för att säkra upp vid lastning och lossning från ett öppet flak.

Hela SafeLoad-systemet är 6,7 meter högt och består av tre delar – en Alsipercha, en Alsipercha Tripod och en bas med motvikter. Hela systemet kan levereras som platta paket och monteras enkelt och snabbt på plats utan specialverktyg. Ballasten placeras sedan ut med kran eller truck.

Trots en så liten ballast som 2 ton reducerar SafeLoad™ effektivt fritt fall och motverkar pendlingsrisken. Om arbete behöver utföras på större flak än 8 meter används dubbla system för att motverka pendling.

Kom in till något av våra kundcenter så berättar vi mer och SafeLoadsystemet och våra andra fallskyddsprodukter.

Fakta

  • Motvikt till Alsipercha Tripod
  • Kan ställas mycket nära lastbil vilket ger bra åtkomst vid lastning/lossning
  • 6,7 m hög - reducerar fritt fall och minskar pendlingsrisk (fallfaktor 0)
  • Ballast endast 2 ton
Go to top of page